Agent Hamyak Illustrator Agency Tokyo | エージェント・ハムヤック

Agent HamyakTAKASHIMAYA SHINJUKU - Vinyl cover art exhibition ~ SHINJUKU’s movies soundtrack (JAPAN)

Dawn AngVinyl cover art exhibition1

Mariko MinowaVinyl cover art exhibition7

Shinpei KawaharaVinyl cover art exhibition8

Simone_RaeVinyl cover art exhibition6

Tadaomi Shibuya

Takehiro Tobinaga

Tomomi KawashitaVinyl cover art exhibition4

Yusuke_hanaiVinyl cover art exhibition5

Creator
Agent Hamyak
Curator
Agent Hamyak
Tokyo curator
Client
TAKASHIMAYA SHINJUKU
Project
Vinyl cover art exhibition ~ SHINJUKU’s movies soundtrack (JAPAN)
Comment
In conjuction with the 28th Tokyo Film Festival which takes place in Shinjuku area from this year, Takashimaya Shinjuku holds an exhibition of Vinyl cover art exhibition ~ SHINJUKU’s movies soundtrack~.g Artists create a vinyl cover image of their imaginary film’s soundtrack album, with the theme of Shinjuku, Tokyo. There are Si-Fi, love story, Yakuza (gang) and documentary stories from artists’ imagination. Artists Akira Kusaka, Cozy Tomato, Dawn Ang, Devours Bacon, DRAGON76, Emily Eldridge, Eric Foenander, Hiroyuki Izutsu, Hiroyuki Yamada, Jackkrit Anantakul, Jin Kitamura, Joel Holland, Jun Oson, Keiko Ogawa, Makiko Kishino, Makiko Minowa, Michihiro Hori, Michinori Maru, Miyuki Ohashi, Nanoa Katayama, Noriko Takemori, Przemek Sobocki, Ritsuko Izutsu, Robert Nicol, Sameer Kulavoor, Shinko Okuhara, Shinpei Kashihara, Shu-Thang Grafix, Simone Rea, Tadaomi Shibuya, Takehiro Ito (chi-bee), Takehiro Tobinaga, Tomomi Kawashita, WHOLE9, Yusuke Hanai
Link
Vinyl cover art exhibition ~ SHINJUKU’s movies soundtrack (JAPAN)
毎日新聞

Next →

← Previous